Samenwerkingsverbanden BtB

 

Platform Ondernemend Meierijstad (POM)

POM vertegenwoordigt momenteel 900 bedrijven binnen de gemeentegrenzen van  Meierijstad. Leidende nationale en internationale bedrijven, een mooi en divers midden- en kleinbedrijf en vele zelfstandige ondernemers. Ons doel is helder: Een optimaal ondernemersklimaat met een goede balans tussen werken, wonen en leven in de gemeente Meierijstad.

Door een optimaal ondernemingsklimaat realiseren we welzijn en welvaart voor eenieder:  ondernemers, werknemers en overige inwoners van de gemeente Meierijstad. Goede bereikbaarheid, een veilige bedrijfsomgeving, beschikbaarheid van de juiste arbeidskrachten, ruimte voor ondernemerschap, toekomstperspectief, de juiste voorzieningen, innovatie, duurzaam ondernemen, samenwerking en een passende balans tussen economische en sociaal maatschappelijke aspecten zijn succesfactoren hiervoor.

We bundelen alle krachten om onze missie te bereiken en behartigen de belangen van onze achterban. Het POM spant zich in voor zaken die beïnvloedbaar en realiseerbaar zijn. Het ondernemersbelang staat voorop, altijd in balans met de brede omgeving.

Organisatie
De stichting POM is opgericht door de ondernemersverenigingen Ondernemend Veghel,  ONS (Schijndel), BtB Sint-Oedenrode en EBK (Erp). Het bestuur wordt gevormd door bestuursleden van deze ondernemersverenigingen. Als samenwerkingsverband van 900 bedrijven en zo’n 27.000 werknemers in de gemeente -en een veelvoud aan werknemers buiten de gemeentegrens- is POM het aanspreekpunt voor ondernemers, overheden en andere stakeholders. Binnen het bestuur van POM is de BtB vertegenwoordigd met twee bestuurders.

 

Natuurlijk Sint-Oedenrode (NSO!)

De Stichting Natuurlijk! Sint-Oedenrode (N!SO) is ontstaan vanuit de wens om in Sint-Oedenrode en haar kerkdorpen Olland, Nijnsel en Boskant één aanspreekpunt te creëren voor alle organisaties en initiatieven. Hiermee kunnen zij ook op een slimme manier met elkaar verbonden worden. In allerlei opzichten: het buitengebied met het centrum, de Rooise gemeenschap met de gemeente, Rooise ondernemers met inwoners, jong met oud, gasten met bewoners, kortom: mensen met elkaar. 

De plannen van N!SO zijn groot; de ambitie zo niet nog groter. In Rooi en haar kerkdorpen is er altijd wel wat te beleven. Er wordt veel ondernomen: van grote tot kleine initiatieven. Deze komen alleen niet zomaar uit de lucht vallen. Bloed, zweet en tranen en heul veel man- en vrouwkracht komt hierbij kijken. N!SO wil deze initiatieven ondersteunen door een denktank te zijn en partijen met elkaar te verbinden. Dit allemaal om de leefbaarheid in Rooi te bevorderen. Wij willen een regisseur zijn voor alle evenementen in de dorpen, zodat evenementen beter op elkaar zijn afgestemd. Maar ook dé gesprekspartner voor de gemeente Meierijstad over onder meer wat er leeft in Rooi. Tot slot zoeken wij ook juist de verbinding en de samenwerking op tussen diverse partijen. Alleen samen kunnen wij het namelijk rooien! 

Voor de BtB Sint-Oedenrode is NSO! de laatste jaren uitgegroeid tot een belangrijke partner om Rooi nog beter op de kaart te zetten en ondernemers te ondersteunen bij de diverse activiteiten. Hierin zijn ook de Recron en Horeco Rooi vertegenwoordigd.

StartUp Meierijstad

StartUp Meierijstad zit aan Rembrandtlaan 70 in Veghel en beschikt daar over een etage met alle denkbare faciliteiten. StartUp Meierijstad wordt geleid door een aanjager, die voor de deelnemers het eerste aanspreekpunt is bij vragen of problemen. Het lijntje tussen aanjager en deelnemers is ultrakort. De aanjager zit bovenop het doen en laten van de starters. Om op die manier snel te kunnen reageren. Op het juiste moment, op de juiste plaats, de juiste hulp bieden! Overigens zonder op de stoel van de ondernemers te gaan zitten.

Hier kunnen startende ondernemers uitgroeien tot volwassen gezonde bedrijven, en dat is weer in het belang van de lokale economie. De BtB ondersteunt daarom dit initiatief heel actief en ziet dit als een uitstekende voortzetting van het Starterscollectief.