Ondermijning

  • Georganiseerde criminaliteit leidt steeds vaker tot ondermijning: de verwevenheid van de onder- en de bovenwereld.
  • Ondermijning gaat over de schaduwwereld aan de achterkant van het gereguleerde Nederland. Een wereld die crimineel van aard is, maar sociaal is ingebed in wijken en die buiten de greep en vaak buiten het zicht van overheden valt. Het is een wereld waar sterke sociale relaties zijn en er gezorgd wordt voor de zwakkeren. Maar intussen wordt daar veel geld verdiend, zo nodig door omkoping, intimidatie of geweld.

Dit komt overal in elke gemeente in verschillende varianten voor, zo dus ook in Meierijstad.
Om hierover te informeren heeft de gemeente een presentatie gemaakt: Bekijk hier de presentatie van de gemeente Meierijstad

De komende periode zal hier nog meer aandacht voor zijn. 

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met  Jos van Asten, jos@pom.nl of 0413 - 354120