Tour de Brabant - Brabantse omgevingsvisie

Sinds 2015 is de provincie in diverse stappen - samen met inwoners en ondernemers – op weg om een Brabantse Omgevingsvisie voor de provincie Noord-Brabant gericht op het jaar 2050 op te stellen. Onderstaand meer informatie hierover.

Op 14 maart van 13.00 – 17.00 uur vindt hierover een bijeenkomst in Veghel op de Noordkade plaats. De provincie heeft aan gemeenten gevraagd om nadrukkelijk ook het bedrijfsleven te attenderen op deze bijeenkomst in de Tour de Brabant, als één van de stappen om te komen tot een Brabantse Omgevingsvisie.

 

Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via: https://formulieren.brabant.nl/provnbr/Aanmelden_Tour_De_Brabant

 

Onderstaand meer informatie over de “Tour de Brabant:

 

Tour de Brabant

Hoe ziet ons Brabant er in de toekomst uit? In het voorontwerp van de Brabantse Omgevingsvisie beschrijven we de ambities die de toekomst van onze provincie vormgeven. Na vele gesprekken met Brabanders en Brabantse professionals, inwoners, overheden en marktpartijen heeft dit voorontwerp zijn vorm gekregen. We hebben vier hoofdopgaven geformuleerd. Hebben we met die vier de juiste snaar geraakt? Maar nog belangrijker: bereiken we met de visie ons doel? Om dat te testen organiseren we de Tour de Brabant.

 

Meet up 3 Veghel - 14 Maart