Duurzaam ondernemen in de agrarische sector

Door: Ria Balk

‘Milieu en duurzaam ondernemen in de agrarische sector’ is een onderwerp vol tegenstrijdigheden dat bovendien veel gemoederen bezighoudt. Dinsdag 19 september stond het op de agenda van ondernemersvereniging BtB. Diverse leden meldden zich die avond in de prachtige tuin van Miss Hyacinth om er meer over te horen.

Voorzitter René Dekkers vatte tijdens zijn openingswoord direct de koe bij de hoorns: “De agrarische sector komt vaak negatief in de aandacht, maar er gebeurt ook veel goeds en dat komt niet in het nieuws. Daar willen we vanavond verandering in brengen.” Om dat voor elkaar te krijgen, kregen de leden een rondleiding bij zowel melkveehouderij van der Linden als bij vleespluimveebedrijf Dekkers. Daarnaast werd het programma aangevuld door drie presentaties: FrieslandCampina, de Hoop mengvoeders en Rabobank.

Koeien(melk)

Agrariërs kampen met diverse tegenstrijdigheden. “Dierenwelzijn en duurzaamheid staan soms lijnrecht tegenover elkaar”, gaf Anneke van Bakel van FrieslandCampina aan. “Nederlanders willen koeien in de wei zien dartelen. We willen gezonde koeien met een lange levensduur, maar vanwege duurzaamheid (minder fosfaatuitstoot) moeten er momenteel koeien geruimd worden.”

Bij melkveehouderij van der Linden krijgen de kalveren de tijd om op te groeien. “Als ze zo’n 13 à 14 maanden oud zijn, proberen we ze drachtig te krijgen om de melkproductie op gang te brengen”, vertelde Dirk van der Linden. De ruim 200 melkkoeien draaien dagelijks tweemaal rustig een rondje in het melkcarrousel. De warmte die bij de koeling van de melk vrijkomt, wordt vervolgens gebruikt om de woning te verwarmen.

Kuiken(voer)

Ook in de pluimveesector kampen agrariërs met tegenstrijdigheden. René Dekkers had bewust iedereen uitgedaagd om de ‘plofkippen’ in zijn vleespluimveebedrijf te komen bekijken. Tijdens de rondleiding werd die term echter direct ontkracht. “Er zijn al lang geen plofkippen meer”, gaf dierenarts Janny Hermans aan, terwijl de kuikens vrolijk om haar heen dartelden. “Tegenwoordig kunnen we de groei beter managen en toch zo efficiënt mogelijk werken. Zo kunnen we de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden.” Bram Evers van de Hoop Mengvoeders beaamde dit: “Bovendien blijkt dat kippenmest in combinatie met het strooisel dat de pluimveehouders op de grond hebben liggen, energie oplevert.”

En de Rabobank? Die pakt de rol van aanjager in de energietransitie. “Wij zijn groot financierder van groen en hebben een groot netwerk”, aldus René Jansen. De bank steunt onder meer de Coöperatie Energie Schijndel.

 

 Bekijk hier de foto's