Unaniem knopen doorgehakt bij van den Biggelaar Installatietechniek

Door: Ria Balk

Diverse leden van BtB bezochten afgelopen dinsdag het ondernemerscafé bij Van den Biggelaar Installatietechniek. Het doel van de avond was tweeledig. Ten eerste gunde Joost van den Biggelaar de BtB-leden een blik in zijn bedrijf. Ten tweede was er een ledenvergadering ingelast, omdat er een aantal bestuurlijke knopen moesten worden doorgehakt.

Technicus in hart en nieren
Sanitair, verwarming, ventilatie, loodgieterswerk, constructie en duurzame energie. Van den Biggelaar biedt het allemaal. Dat Joost zijn hart met name bij de techniek heeft liggen, was wel duidelijk. Enthousiast ging hij in op allerlei technische mogelijkheden rondom verwarming, koeling, ventilatie, en duurzame energie. Wist je bijvoorbeeld al dat je met een warmtepomp, in combinatie met zonnepanelen, nagenoeg gratis kunt koelen? Of dat je met een palletkachel geen uitstoot genereert? Een kleine variant daarvan werd even later tijdens de rondleiding getoond.

Bestuurlijke knopen
Wegens de gemeentelijke fusie is het POM (Platform Ondernemend Meierijstad) in het leven geroepen. Na een jaar van inventarisatie lijkt samenwerking de uitkomst. De leden mochten tijdens deze ledenvergadering stemmen over twee besluiten. Ten eerste: de Rooise ondernemersverenigingen BtB en BBN+K gaan het bestuur samenvoegen voor meer slagkracht. Ten tweede: BtB gaat blijvend participeren in het POM volgens de gestelde condities (zoals een contributieverhoging van € 40,-). Toen bij beide besluiten alleen maar groene kaarten werden getoond, gaf de voorzitter verrast aan: “Unaniem, ongelooflijk!”

Het moge duidelijk zijn. BtB gaat verder op de ingeslagen weg.