'Excelleren in Brabant' biedt financiële ondersteuning voor opleidingskosten

Geachte ondernemer,

U kunt dit jaar de helft van de kosten vergoed krijgen voor vakopleidingen, cursussen of ontwikkelingstrajecten van uw medewerkers. Het gaat om een bijzonder aantrekkelijk aanbod waar wij u als BZW-lid graag op attenderen. De mogelijkheid wordt geboden vanuit ‘Excelleren in Brabant’, een regeling - mede geïnitieerd door BZW - die financieel mogelijk gemaakt wordt door de Provincie Noord-Brabant.

Vrijwel alle denkbare cursussen en opleidingen zijn subsidiabel: van een opleiding logistiek manager tot een cursus veilig werken, van een training timemanagement tot een cursus werktuigbouwkunde. Alleen wettelijk, of anderszins, verplichte opleidingen zijn uitgesloten. Zolang het u maar helpt uw medewerkers en onderneming verder te ontwikkelen en verbeteren!

Een paar belangrijke regels:

  • Het maximumbedrag is 1.500 euro per werknemer;
  • Per bedrijf kunnen voor maximaal 5 deelnemers de kosten worden vergoed;
  • De regeling geldt voor bedrijven met minder dan 250 werknemers; jaaromzet en balanstotaal mogen niet groter zijn dan respectievelijk 50 miljoen en 43 miljoen euro;
  • Ook voor opleidingen die nu al lopen of binnenkort van start gaan, kunt u subsidie aanvragen als de opleidingen tenminste doorlopen tot na moment van subsidietoekenning;
  • De cursus moet in 2015 worden afgerond;
  • Het aanbod is van kracht zolang de beschikbare middelen toereikend zijn: op=op! Behandeling van de aanvragen gaat in volgorde van binnenkomst.

Excelleren in Brabant is een initiatief van MKB Nederland/MKB Brabant, de BZW en ZLTO en is financieel mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. De regeling loopt tot 31 december 2015.

Klik hier voor meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Anne Zourdis-Veldhoven

BZW Lobbybureau