Bewust netwerken tijdens jaarvergadering

Door: Ria Balk

BtB zou niet BtB zijn als het bestuur niet bewust het netwerken van de leden actief zou stimuleren. Dat bleek wel weer tijdens de jaarvergadering van afgelopen dinsdag.

De avond begon zeer genoeglijk met een overheerlijke barbecue bij Café Oud Rooij. Ook tijdens de jaarvergadering ging het er nog onschuldig aan toe. Voorzitter Arthur Frieser gaf aan dat BtB graag de trekkersrol op zich neemt en inmiddels goede verbindingen heeft op breed vlak. Hij liet alle ondernemerscafés van het afgelopen jaar de revue passeren en sprak de hoop uit dat de leden hieruit veel inspiratie hebben kunnen halen. Penningmeester Ineke Bloemen deelde met vreugde mee dat BtB het jaar positief heeft afgesloten. Helaas blijkt wel dat een aantal leden moeite heeft met het betalen van de contributie. Hierover zijn duidelijk afspraken vastgelegd.

Ingrid Gevers en Arent van Dijk namen van de gelegenheid gebruik om de toekomstige hospice nog eens onder de aandacht te brengen. De naam is inmiddels bekend. Hospice Dommelrode beschikt inmiddels over zo’n 50 vrijwilligers en hoopt in september zijn deuren te openen. Aangezien er veel geld mee is gemoeid, is er een ‘vriendenstichting’ in het leven geroepen. Arent riep iedereen op om zich te melden als vriend van deze stichting.

En toen begon het netwerkgedeelte… Voorzitter Arthur Frieser gaf enthousiast aan dat alle deelnemers van de pubquiz speciaal voor het netwerken ad random in een team waren ingedeeld. Het resultaat? Een massale ‘interne volksverhuizing’ totdat ieder zijn of haar tafel had gevonden en er een bonte mengelmoes van zo’n 20 teams was ontstaan. Nadat de spelleider had aangekondigd dat hij het niveau speciaal had aangepast aan BtB, stelde hij als eerste de vraag: “Hoe heet de groene teletubbie?” Over niveau gesproken… Gelukkig was dat pas de eerste noot die gekraakt moest worden. Na veel ‘vreemde vogels’ en andersoortige vragen streden drie teams uiteindelijk om de eer. Team ‘Spuit elf’ kwam als winnaar uit de bus.

P.S.: Hij blijkt vaak als eerste aanwezig en vervolgens pas als een van de laatste naar huis te gaan. Voor BtB genoeg reden om Harrie van de Meulengraaf te benoemen tot trouwste lid van dit jaar. Natuurlijk is er ook 'bewijs' van deze leuke jaarafsluiting. Bekijk hier de foto's! En noteer alvast in de agenda: 8 september Rabobank/BtB Zomercafé. 

Fotografie jaarvergadering 2015 by Ellis Rijkers Fotografie