Kennismakingsbijeenkomst ondernemersverenigingen Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode

Op initiatief van het bestuur van ondernemersvereniging BtB Sint-Oedenrode kwamen op 16 april de bestuurders van de ondernemersverenigingen uit Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode bijeen.

Deze eerste bijeenkomst stond in het teken om kennis met elkaar te maken en om de economische uitdagingen uit te wisselen. De bestuurders van de ondernemersverenigingen vertegenwoordigen samen ruim 600 kleine en grote ondernemers. In het kader van de gemeentelijke fusie werden visies uitgewisseld en tot gezamenlijke standpunten te komen. Als collectief willen zij het initiatief naar zich toe trekken en een serieuze gesprekspartner zijn voor de nieuw te vormen gemeente.

De bijeenkomst kreeg al snel de werktitel POM, het Platform Ondernemend Meierijstad. Drie belangrijke conclusies werden getrokken:

1. Het is goed dat we elkaar kennen en samenwerken
2. We formeren een kleine delegatie die het POM vertegenwoordigt en de dialoog aangaat met de politiek om de economische agenda samen te bespreken  
3. Er zijn verschillende inhoudelijke thema's waar POM-leden samen over in dialoog gaan.

Om de vaart erin te houden wordt in de eerste week van juli een nieuwe bijeenkomst georganiseerd.