Met swing het jaar afsluiten

Door: Ria Balk

Door Ria Balk

 

“Wist je dat zo ongeveer 50% van een partijtje golf bestaat uit putten? Gelukkig maar, want mijn swing was niet zo geweldig.” Het BtB-jaar werd met een (golf)swing afgesloten bij Golf & Country Club de Schoot. Als onervaren golfer mocht ik samen met nog ruim 30 andere ondernemers mijn geluk beproeven tijdens de golfclinic. Nog eens zo’n zelfde aantal ondernemers en ‘professionele golfers’ ging de baan op voor 9 holes.

Menno van der Pol sluit zijn functie als penningmeester voor BtB af. Zijn functie wordt overgenomen door Ineke Bloemen. Daarnaast gaat Saskia van den Eshof het bestuur versterken op het gebied van communicatie. Ook de voorzittersrol is opnieuw ingedeeld. De BtB-voorzittershamer werd voor de laatste keer door Arent van Dijk gehanteerd. Van zijn opvolger kreeg hij niets dan lovende woorden. “Arent wordt bestempeld als enthousiast, open, en in staat om verbindingen te leggen tussen kleine en grote ondernemingen”, aldus Arthur Frieser. Volgens Arent was het genoegen geheel zijnerzijds. Het kostte hem weinig moeite. “Elke vergadering was een genoegen. Ik ben er trots op dat we zo’n vereniging hier in Rooi hebben.” 

BtB heeft het afgelopen jaar weer veel initiatieven tot wasdom gebracht of in de steigers gezet. zoals Arent van Dijk vermelde: “Er is een standpunt over de gemeentelijke fusie geformuleerd; De samenwerking is gezocht met andere ondernemersverenigingen; Het economisch convenant is gesloten en ondernemend Rooi wordt steeds nauwer betrokken bij Agrifood Capital. Daarnaast is er sprake van een nieuw initiatief.” Arthur Frieser: “Er zijn nog een paar losse eindjes, maar het initiatief gaat ‘Rooi werkt’ heten. Via ‘Rooi werkt’ willen we lokale ondernemers uitdagen om langdurig werkelozen uit Rooi aan het werk te gaan zetten.”

P.S.: Luc Lathouwers blijkt een talentvol golfer. Hij kwam tijdens de clinic als beste uit de bus. Onder de professionals streken Marianne Fassbender en Twan van Heesch met de eer en kreeg Peter Voss een eervolle vermelding vanwege het slaan van een Eagle. Daarnaast had het BtB het idee opgevat om het meest trouwe lid in het zonnetje te zetten. Een vreemd idee, maar met dank aanvaard namens ondergetekende J