Terugkoppeling enquête onder BtB-leden

In het najaar van 2014 hielden we enquête onder onze leden met daarin de centrale vraag: 'Hoe zien jullie de toekomst van de BtB?' De uitkomsten van deze enquête zijn eind 2014 gedeeld tijdens de bijeenkomst in Beckart. Voor de leden die destijds niet aanwezig waren: via deze link kun je de belangrijkste uitkomsten nog eens teruglezen. En natuurlijk gaan we met jullie adviezen aan de slag!

Tot slot: we staan open voor jullie suggesties en ideeën. Heb je een idee voor een thema, spreker of bedrijfsbezoek? Spreek het bestuur aan op een van de ondernemerscafés of stuur ons mail: info@btbsintoedenrode.nl. We rekenen op jullie!