Rabo BtB Zomercafé bij de Helden van Kien

Eindelijk was het zover! Na lange tijd zonder fysiek contact, mochten de BtB-leden weer live bij elkaar komen. Daar was lang naar uitgekeken. Vorige week dinsdag stroomde het terras van de Helden van Kien dan ook vol met een groot aantal leden.

Door: Ria Balk

“Het bleek in deze tijd moeilijk om als BtB contact te houden”, aldus Arent van Dijk. “We hebben het op verschillende manieren geprobeerd, maar wij willen elkaar vooral ontmoeten.” Arent fungeerde in deze periode als interim-voorzitter. “Tot vanavond”, gaf hij aan en daarmee startte het eerste deel van het programma, de algemene ledenvergadering.

Wisselingen van de wacht
Er is heel wat gebeurd de laatste tijd, ook in de samenstelling van het bestuur. John van der Velden, Dennis Ketelaars en Wilma van Casteren hebben hun taken overgedragen aan een viertal nieuwe bestuursleden. Désirée Brugmans en Sas Evers gaan zich toeleggen op verbinding en communicatie, Rob van Kaathoven zal ondersteuning bieden op het gebied van innovatie en duurzaamheid en Tatjana Schreuder (directeur coöperatieve Rabobank – Hart van de Meierij) is met haar bedrijfservaring een waardevolle toevoeging aan het nieuwe bestuur. Oud-voorzitter René Dekkers zag zich tijdens de afgelopen periode genoodzaakt om zijn functie neer te leggen en tijdelijk over te dragen aan Arent van Dijk. “Gelukkig heeft Arent op het juiste moment even de bal opgepakt om ons als bestuur verder te helpen”, gaf Rob Jansen aan. Tijdens de vergadering werd ook de inbreng van de leden gevraagd. Ze staken unaniem hun hand op en benoemden daarmee Rob tot nieuwe voorzitter van BtB. Hij straalde van oor tot oor.

Initiatieven voor Rooi
Ook de leden zelf hebben niet stilgezeten. Tijdens de rondvraag meldde Fred van Rooij dat ze nog sponsoren zoeken voor RooIce. Vervolgens vertelde Arthur Frieser over streekpark Kienehoef: “We proberen het hele gebied te ontwikkelen”, meldde hij, “en met aandacht, samenwerking en verbinding lukt alles!” Arthur vroeg om ondersteuning voor het realiseren van een trimbaan in het park. Tot slot greep ook Arne Balk nog de microfoon. Zijn manier om Rooi te onderscheiden is, volgens eigen zeggen, een radicaal plan: “De Odafilm wordt gemaakt door Rooienaren, maar is bestemd voor de hele wereld.”

Verbinden
De vergadering bood genoeg stof tot praten, maar al snel bleek dat daar sowieso geen gebrek aan was. Terwijl het Mannenkwartet Keychord her en der op het terras een deuntje zong en Rob & Emiel een acte de présénce gaven, buurtten de leden onderling gezellig bij. Daar houden Rooise ondernemers van! P.S.: Ellis Rijkers zette die dinsdag voor de laatste keer de gebeurtenissen van de avond op de gevoelige plaat. Geniet dus vooral van haar mooie foto’s!