BtB Sint-Oedenrode

Ondernemersvereniging BtB Sint-Oedenrode behartigt de belangen van haar leden in Sint-Oedenrode en in de omgeving. Wij faciliteren onze leden met het organiseren van netwerken, netwerkbijeenkomsten, het leggen van verbindingen met elkaar en met andere belanghebbenden. We streven naar onderlinge inspiratie, innovatie en kennisuitwisseling. Onze leden ervaren meerwaarde van het lidmaatschap. Het lidmaatschap opent deuren en biedt hen nieuwe inzichten en relaties, zowel binnen als buiten Sint-Oedenrode. Lees hier het volledige missie- en visiedocument van BtB Sint-Oedenrode. 

BtB Sint-Oedenrode hanteert vier strategische speerpunten:

  1.      effectief behartigen van de belangen van haar leden en het ondernemerschap in Rooi;
  2.      beter netwerken faciliteren;
  3.      effectieve verbindingen leggen;
  4.      elkaar inspireren en van elkaar leren

 

Netwerken, verbinden en inspireren

Iedere derde dinsdag van de maand organiseert het BtB een ondernemerscafé. Deze avonden zijn exclusief voor leden (met partners) en voor genodigden. De bijeenkomsten in het ondernemerscafé worden vooral gekenmerkt door een informeel samenzijn, waarbij informatie en gedachten worden uitgewisseld. Soms wordt door het bestuur een spreker aangetrokken die een voor ondernemers interessant thema behandelt. De bijeenkomsten vinden over het algemeen plaats in Sint-Oedenrode. Minimaal een keer per kwartaal organiseren we een bedrijfsbezoek bij BtB-lid. Deze bijeenkomsten worden als zeer waardevol ervaren. Bekijk hier de agenda en meld je direct aan.