Lidmaatschap

Wie kan lid worden?

BtB richt zich op alle Rooise ondernemers die de doelstelling van Ondernemersvereniging BtB kunnen onderschrijven. Alle ondernemers die ingeschreven zijn bij de KvK en woonachtig zijn of het bedrijf gevestigd is de gemeente Sint-Oedenrode komen in aanmerking voor het lidmaatschap van BtB.

Wat kost het lidmaatschap van BtB?

Het lidmaatschap van BtB is € 175,00 exclusief BTW per jaar. Aanmelden als nieuw lid kan online door op deze link te klikken.

Nieuwe leden ontvangen per e-mail een digitale factuur. Tevens verzoeken wij om een (doorlopend) machtigingsformulier van de Rabobank in te vullen en per mail terug te sturen naar de penningmeester van de BtB op het volgende mailadres: info@btbsintoedenrode.nl

De contributie wordt jaarlijks in januari via automatische incasso geïnd (voor nieuwe leden ook tussentijds) en een digitale factuur wordt naar elk lid verzonden.

Nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden zijn de contributie van dat jaar naar rato verschuldigd.

Hierbij wordt voor elk lid een uniek machtigingskenmerk toegekend en incasseert BtB via Rabo Euro incasso overeenkomst met Incassant-ID nummer: NL16ZZZ17084840000.

BtB is er ook voor jou!

Ben jij ondernemer in Sint-Oedenrode en op zoek naar andere collega-ondernemers om ervaringen en informatie uit te wisselen en onderling zaken te doen? Aspirant-leden hebben de mogelijkheid om éénmalig een ondernemerscafé bij te wonen, voordat ze zich als lid van BtB laten registreren. 
Bezoek vrijblijvend één van de bijeenkomsten van BtB. Een mail aan ons secretariaat met daarin je bedrijfsnaam en n.a.w.-gegevens is voldoende.

Aanvang, duur en beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap vangt aan nadat het bestuur de aanmelding heeft geaccepteerd en bevestigd. Je wordt dan automatisch voor alle ledenbijeenkomsten uitgenodigd. Per lid kunnen maximaal 2 deelnemers gratis aan een ledenbijeenkomst deelnemen.

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor tenminste één jaar met stilzwijgende verlenging van telkens één jaar. Het BtB-lid is verplicht tot betaling van de contributie die jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid verschuldigd.

Het lidmaatschap kan alleen worden opgezegd  voor 1 december van het voorafgaande jaar een mail te sturen naar info@btbsintoedenrode.nl.  Het lidmaatschap eindigt dan op 31 december van het jaar van opzegging.