Disclaimer

Deze website is met zorg en aandacht samengesteld. BtB Sint-Oedenrode verstrekt echter geen garanties voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de op deze website aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. 

Alle op deze website afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto's, beeldmateriaal, geluid, logo's en (handels)merken, zijn eigendom van BtB Sint-Oedenrode of worden beschermd door auteursrechten of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen of beschikbaar te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BtB Sint-Oedenrode

BtB Sint-Oedenrode accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, rechtstreeks of indirect, ontstaan door het gebruik van deze website of van de de op deze website aangeboden informatie, hyperlinks en verwijzingen naar andere websites inbegrepen. Ook wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website.

Wij streven naar een toegankelijke en gebruiksvriendelijke website. Uw ideeën, suggesties en aanvullingen worden door ons bijzonder op prijs gesteld. Zie hiervoor de gegevens onder contact.