POM Themabijeenkomst "GEMEENTE MEIERIJSTAD & POM"

Bijna 2 jaar na de oprichting van het Platform Ondernemend Meierijstad en het ontstaan van de
gemeente Meierijstad, willen wij u gezamenlijk informeren over een aantal speerpunten en ontwikkelingen die relevant zijn voor ondernemers in de gemeente Meierijstad. Hiervoor organiseren wij een bijeenkomst op dinsdagavond 6 november, aanvang 19.30 uur in het Bestuurscentrum van de gemeente Meierijstad, Burgemeester Wernerplein 1, Sint-Oedenrode.

Na een plenaire aftrap willen wij alle aanwezigen de mogelijkheid bieden om in 2 deelsessies kennis te nemen van ontwikkelingen, de gemaakte en te maken keuzes, onze dienstverlening, uw mening te geven en gezamenlijk te kijken hoe acties en activiteiten een vervolg krijgen.
Het inhoudelijke deel van de avond zal uiterlijk 22.00 uur worden afgesloten, waarna een netwerkborrel wordt aangeboden

 

 

Graag ontvangen wij uw aanmelding uiterlijk maandag 29 oktober a.s.

LET OP AANMELDEN VIA BOVENSTAANDE LINK EN NIET VIA BTB  WEBSITE

 

1. Bedrijfshuisvesting

 

2. Citymarketing (profilering)

3. Energiebesparing en -verduurzaming (MVA / duurzaam ondernemen)

4. Mobiliteit (bereikbaarheid & mobiliteit)

 

5. N279 en bedrijventerreinontsluitingen (bereikbaarheid & mobiliteit)

6. Ondermijning (veiligheid)

7. Onderwijs en Arbeidsmarkt

 

8. Starters (stimuleren ondernemerschap)