Bestuur

Rene Dekkers

Voorzitter

 •  Bestuur POM
 • Bereikbaarheid en mobiliteit (speerpunt POM)

Rob Jansen

Secretaris

 •  Bestuur POM
 • Kennisdeling, profilering & communicatie (speerpunt POM)

Jack Biemans
Penningmeester

 • Facturatie contributie & incasso
 • Financiële administratie
 • Jaarrekening
 • MVO/duurzaam ondernemen (speerpunt POM)

John van der Velden
Bestuurslid

 • Organisatie bijeenkomsten
 • werkgelegenheid en onderwijs (speerpunt POM)

Dennis Ketelaars
Bestuurslid

 

 • Starters
 • Stimuleren ondernemerschap (speerpunt POM)
 

Paul Hellings

- Bedrijventerreinen

- Beveiliging

 

Wilma van Casteren

 • Secretariaat
 • Ondersteuning
 • Beheer website, uitnodigingen etc.
 

 Arent van Dijk

 •  Adviseur