Thema bijeenkomst “Natuurlijk! Sint-Oedenrode”

De afgelopen maanden zijn verschillende enthousiaste en betrokken Rooienaren druk doende geweest om een nieuwe visie en organisatie te ontwikkelen, om Sint-Oedenrode aantrekkelijk en levendig te houden, zowel in het centrum als in de buitengebieden.

 Over de resultaten, de visie, de missie, de doelstellingen, het nieuwe bestuur willen we graag met u van gedachten wisselen op dinsdag 10 april 2018 a.s. in de raadszaal van het oude gemeentehuis van Sint-Oedenrode, aanvang 19.00 uur. Na een presentatie van de nieuwe voorzitter van deze organisatie, en een toelichting van wethouder Jan Goijaarts, krijgt u zelf de gelegenheid tijdens een workshop om reacties te geven, suggesties of ideeën voor evenementen en activiteiten.

 

-       19.00 uur – 19.30 uur:

Ontvangst van de deelnemers.

 

-       19.30 uur – 19.40 uur:

Welkomstwoord door de gastheer (voorzitter BtB – René Dekkers)

De gasten worden welkom geheten met een korte weergave van het programma. 

Hij zal een korte beschrijving geven van de doelstelling van deze bijeenkomst en zijn visie ten toon spreiden omtrent de relatie die het bedrijfsleven heeft met dit thema en deze nieuw op te richten organisatie.

 

-       19.40 uur – 20.00 uur:

Presentatie door de wethouder Jan Goijaarts. Hij geeft hierin een overview van wat de gemeente tot op heden op dit moment voor activiteiten heeft ontwikkeld, en hoe de gemeente aankijkt tegen de doorontwikkeling van het centrum en de buitengebieden van Sint-Oedenrode. Hierin ook een relatie leggen met het totaal wat Meierijstad te bieden heeft.

 

-       20.00 uur – 20.30 uur:

Presentatie door Arthur Frieser over Natuurlijk Sint-Oedenrode. Hierin geeft hij een beeld van het waarom, het wat en het hoe van de nieuw te vormen organisatie. Het nieuwe bestuur zal hierin worden voorgesteld.

 

-       20.30 uur – 20.45 uur

Korte pauze.

 

-       20.45 uur – 21.30 uur

Afhankelijk van het aantal deelnemers gaat men in groepen uitéén. Hiervoor zijn diverse zalen beschikbaar. Door de gespreksleiders worden de ontwikkelingen besproken, aandachtspunten, knelpunten, en gevraagd naar ideeën/suggesties.

 

-       21.30 uur – 22.00 uur

Terugkoppeling uit de werkgroepen. Wat zijn de bevindingen en wat betekenen deze voor de voortzetting van de nieuwe organisatie?

Ook gelegenheid voor de diverse aanwezige raadsleden om te reageren op het initiatief, de visie en de structuur. René Dekkers (BtB) verzorgt de afsluiting.

 

-       22.00 uur – 23.00 uur

Gelegenheid tot informeel napraten, evalueren en netwerken onder het genot van een drankje en een hapje.

 

Locatie:

Bestuurscentrum Sint-Oedenrode

Burgemeester Wernerplein 1,

5492 Sint-Oedenrode

 

 

 

AANVULLENDE INFORMATIE VOOR DEZE BIJEENKOMST:

 

Sint-Oedenrode is een prachtige groene gemeente met een actief verenigingsleven, volop bedrijvigheid, mooie natuur, recreatiemogelijkheden en een prachtige historische kern.

Sint-Oedenrode is bereikbaar, groen, veilig en gastvrij. Dat was reeds voor de samenvoeging met Schijndel en Veghel zo. Dat karakter willen we graag behouden en doorontwikkelen. Jeugd, senioren, ondernemers en andere belanghebbenden bouwen nu samen verder aan de toekomst.  

Er wordt al enkele jaren succesvol in diverse overlegorganen samengewerkt. Alle inzet is erop gericht om het centrum en het buitengebied continu te ontwikkelen als gastvrije, groene en economische motor. Samenwerking is een vliegwiel.

Sint-Oedenrode staat voor nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Economische-, digitale en demografische ontwikkelingen vragen om innovatie, creativiteit en het creëren van nieuwe kansen. Zaak is om hierop te anticiperen vanuit visie en doelstellingen. Dit is van belang voor de ondernemers in het centrum en daaromheen, de bewoners en natuurlijk voor onze gasten. We hebben daarbij oog voor de raakvlakken binnen de gemeente Meierijstad en de regionale initiatieven zoals Agrifood Capital en Brainport.

We willen Rooienaren (opnieuw) Rooi laten leren kennen en ze opnieuw verwennen en verrassen. We willen gasten verwelkomen en met hen hetzelfde bereiken. Sint-Oedenrode is en blijft – wat ons betreft – aantrekkelijk voor inwoners van alle leeftijden en voor de gasten die ons dorp bezoeken. We willen verbinden, in allerlei opzichten: het buitengebied met het centrum, Rooise organisaties en mensen, jong met oud, gasten met bewoners, kortom: mensen met elkaar.

Rooi verbindt, verwent en verrast!

Natuurlijk! Sint-Oedenrode wat ons betreft.